Arbeitsgemeinschaften

MUSIK

  • Schulband 1 (Fortgeschrittene)
  • Schulband 2 (Anfänger)
  • Chor
  • Marimba (Ensemble)
  • Bass (Unterricht in Kleingruppen)
  • Gitarre (Unterricht in Kleingruppen)
  • Keyboard/Klavier (Unterricht in Kleingruppen)
  • Schlagzeug (Unterricht in Kleingruppen)

SPORT